secundair onderwijs

Je kan je zoon/dochter inschrijven in het schooljaar vóór het naar (een nieuwe) school gaat.
De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar in bepaalde inschrijfperiodes krijgen sommige kinderen voorrang om in te schrijven.
Ga dus tijdig op zoek naar een school en kijk ook of je recht hebt op voorrang om in te schrijven.
 

Inschrijven voor 2019-2020 in het 1e jaar gewoon secundair onderwijs van Bilzen?

Alle Bilzerse scholen streven naar gelijke onderwijskansen en sociale mix. Daarom werden in het LOP voor schooljaar 2019-2020 gemeenschappelijke inschrijfperiodes en afspraken voor sociale mix vastgelegd.

Periode 1          van 11 februari tot en met 22 februari 2019
Alleen voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en voor kinderen van personeel van de school.
Voor deze kinderen is er in deze periode altijd plaats in de school.
Periode 2           van 11 maart tot en met 22 maart 2019
Voor alle leerlingen. De ouders moeten de school in deze periode informeren over volgende gezinskenmerken:
- Het ontvangen van een schooltoelage
- Het diploma van de moeder
Voor periode 1 en 2 hebben alle Bilzerse secundaire scholen op voorhand vastgelegd hoeveel plaatsen ze reserveren voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen.
Een indicatorleerling voldoet aan tenminste één van deze voorwaarden:
- Kind uit gezin dat  in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoelage ontving
- Kind met moeder die geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs
Een niet-indicatorleerling voldoet aan geen enkele van de bovenstaande voorwaarden.
Periode 3             vanaf 1 april 2019 tot en met 31 augustus 2018
Alle kinderen kunnen zich vrij inschrijven, zolang er plaats is.
Opgelet: tijdens de zomervakantie zijn de scholen slechts beperkt open. Informeer je over de inschrijvingsdagen

Wil je al voor volgend schooljaar 2019-2020 inschrijven in een nieuwe school vanaf het 2e jaar?

Dat kan al vanaf 23 april 2019, mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden bij de start van het schooljaar.

 

Inschrijven in het BuSO De Wissel OV4 voor 2019-2020?

Broers/zussen en kinderen van personeel van de school kunnen met voorrang inschrijven van 11 februari tot en met 22 februari 2019. Zijn hebben gegarandeerd plaats.

Vanaf 11 maart 2019 kunnen alle leerlingen vrij inschrijven. 
Opgelet! Een gepast verslag van het CLB is nodig op de dag van de effectieve start, dus op 1 september 2019.