secundair onderwijs

Start jouw zoon of dochter binnenkort in het secundair onderwijs? Of is er een schoolverandering in de loop van het schooljaar?
Lees meer hierover de pagina info voor ouders op de algemene website over onderwijs voor ouders .
Je vindt ook info over inschrijven op de website van stad Bilzen.
Als je zoon/dochter in dezelfde school blijft, moet je niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.
 

Nog op zoek naar een school met een 1e jaar secundair onderwijs in Bilzen of Tongeren voor 2019-2020?

Je kan je zoon/dochter rechtstreeks inschrijven in de school van voorkeur en dit zolang er vrije plaatsen zijn. 
Is er geen plaats meer in de school van je voorkeur?
Dan geeft de school jou daarvan een bewijs op papier. De school legt ook uit waarom ze jouw zoon/dochter niet kan inschrijven.

Heeft je zoon/dochter een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs?

De overheid wil bereiken dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben, naar het buitengewoon onderwijs gaan.Daarom kan je je zoon/dochter alleen inschrijven in het buitengewoon onderwijs als je een verslag hebt van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet mogelijk of niet voldoende zijn om je kind te laten leren in een gewone school. Je hebt dit verslag nodig om je zoon/dochter in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs dat het type aanbiedt die op het attest staan.

Met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs?

Dat kan alleen als er redelijke aanpassingen mogelijk zijn. De inschrijving in het gewoon onderwijs is altijd voorlopig ('inschrijving onder ontbindende voorwaarde').
Informeer bij de school en het CLB wat de mogelijkheden zijn. Na de inschrijving in de school voor gewoon onderwijs kunnen je zoon/dochter, de leerkrachten en het schoolteam ondersteuning krijgen uit het buitengewoon onderwijs.
Met een gemotiveerd verslag kan je zoon/dochter wel zonder voorwaarden ingeschreven worden in het gewoon onderwijs en is de nodige begeleiding voorzien.
Meer informatie: Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften